Kasutamistingimused

Agape Eesti lehel (edaspidi agape.ee) viibimisega annate nõusoleku täita kõiki kasutamistingimusi.

agape.ee meeskonnal on õigus muuta siinkirjeldatud kasutamistingimusi, seega on hea aegajalt kasutajatingimused üle vaadata. Veebikülastaja jätkuv agape.ee kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud kasutustingimustele. Kasutamistingimustega mittenõustumisel peate lõpetama agape.ee kasutamise. Te annate oma nõusoleku kasutada agape.ee-d ainult seadusest tulenevatel headel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi ega piira nende agape.ee kasutamist.

Kasutajate isiklik info

Kogu info, mis oli veebilehele edastatud ei ole kolmandatele osapooltele nähtav.

Muud tingimused

Agape.ee ei vastuta ilmnenud tehniliste rikete, side katkemise eest, mis võivad takistada veebilehe tööd.

Sample title